Ošetrovacie služby v salóne
Ošetrovacie služby v salóne
Starostlivosť
Hairdreams
Hairdreams
SLUŽBY SPOJENÉ SO STAROSTLIVOSŤOU
Pravidelné prevenčné kontroly a vykonávanie ošetrovacích procedúr v salóne partnerom Hairdreams umožňujú udržať pramienky v čo najlepšom stave.
Pflegeservice für ihre Haarverlängerung von Hairdreams

Ošetrovacie služby v salóne  

Prevenčná kontrola

Po prvom naložení pramienkov, kaderník hneď stanoví termín bezplatnej prevenčnej kontroly. Tá má za účel kontrolu spojov a prispôsobenia pramienkov Haidreams. Kaderník Vám poskytne aj niekoľko rád a odporúčaní ohľadom správnej starostlivosti o vlasy. Využite túto bezplatnú službu a pripomeňte kaderníkovi, aby Vám ju zapísal do Knižky Starostlivosti. Toto potvrdenie je nevyhnutné pre zachovanie platnosti záruky.

 Po kontrolnej návšteve je nutné sa pravidelne hlásiť na podstrihnutie vlasov.

Podstrihovanie vlasov

Každý človek stráca normálne cca 80 - 100 vlasov denne, ktoré sú odstraňované počas každodenného kefovania. Avšak časť týchto vlasov sa zastavuje na spoji a nemôže vypadnúť prirodzeným spôsobom. Tieto vlasy je nutné odstraňovať každé 4 týždne. Je dôležite toto vykonávať pravidelne za účelom predísť matneniu vlasov a zabezpečiť jednoduchšie odstraňovanie pramienkov na koniec doby nosenia.

Odstraňovanie pramienkov a rebonding

Normálna doba nosenia pramienkov Haidreams je väčšinou 4 až 6 mesiacov. Po tejto dobe je nutné ich odstrániť. Kaderník ich odstráni spôsobom, ktorý je šetrný a nepoškodzuje zvyšok vlasov.

V prípade špeciálnych pramienkov vysokej kvality je možné ich opäť naložiť. Tento proces sa nazýva "Rebonding" a umožňuje osvieženie pramienkov Hairdreams tak, aby bolo možné ich napojiť na ďalšie obdobie nosenia. Ten istý pramienok je možné nosiť až 1,5 roka. 

Close
Request password
Please calculate 5 plus 2.